Tuesday, 04/10/2022 - 08:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Pò Rẻ

học tập, trải nghiệm ngoại khóa "TRẨY HỘI NON NƯỚC CAO BẰNG NĂM HỌC 2018 - 2019" tại trường Tiểu học Ngọc Xuân - TP Cao Bằng