Thursday, 14/11/2019 - 01:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Pò Rẻ

học tập, trải nghiệm ngoại khóa "TRẨY HỘI NON NƯỚC CAO BẰNG NĂM HỌC 2018 - 2019" tại trường Tiểu học Ngọc Xuân - TP Cao Bằng